Aktuellt

Min fordran är ej ringa

Ur diktsamlingen Kriser och kransar (1926)

Min fordran är ej ringa på dig, o, Himmelrik,
där milda harpor klinga bak valv och molnblå flik.
Där starka tankar fara med vita syften på,
och veka drömmar klara i ro och bedjan gå.

Hur arm var ökengrönskan på jordens torra fält,
hur fåfäng röda önskan i öknens kärlekstält.
Hur svag en lärksång klinga vid sus från träd och vik…
Min fordran är ej ringa på dig, o, Himmelrik.

Ty om du äger bara en doft från armods jord,
ett eko av den snara och gråa sångarns ord,
må harpa mindre klinga för mig i mild musik…
Min fordran är ej ringa på dig, o, Himmelrik

Birger Sjöberg-medaljen till Jan-Olof Strandberg

Alltsedan 1965 delar Birger Sjöberg-sällskapet ut en medalj till personer som gjort betydande insatser för bevarande av Birger Sjöbergs litterära verk.
Nu har vi glädjen meddela att

Skådespelaren och regissören Jan-Olof Strandberg tilldelas Birger Sjöberg-medaljen 2017 för sin mångåriga och konstnärligt mästerliga insats som uttolkare och förmedlare av Birger Sjöbergs verk.

Styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet

(fotot taget av Jan-Olof Andersson)

Minne och Dikt – Vänersborg den 8 april 2018

Dagen inleds med årsmöte kl. 14.00 på Vänersborgs museum.
Kl. 14.30 föreläser vår ordförande professor Eva Hættner Aurelius under rubriken ”Minne och Dikt” om de av Birger Sjöbergs dikter i Kriser och kransar som belyser hans möte med sin ungdoms stad Vänersborg.
Direkt efter fördraget leder museichef Peter Johansson en vandring i Sjöbergs ”Lilla Paris” med besök på platser som betytt mycket för Sjöbergs liv och verk. Vandringen startar vid Vänersborgs museum.
Fri entré.
Läs mer

 

Birger Sjöbergs sax

Grafiska museet I Helsingborg har fått en gåva som tillhört Birger Sjöberg. I samband med att Helsingborgs Dagblad firade 150 år överlämnades en sax som tillhört Birger Sjöberg och följt med HD:s chefredaktörer genom många år. Saxen får nu sin sista viloplats på museet.

Artikel i HD den 23 oktober 2017

Till Helsingborg kom Birger Sjöberg 1907 när han fick en journalisttjänst på Helsingborgs-Posten där han senare blev redaktionssekreterare. Där var saxen jämte skrivmaskinen viktiga arbetsredskap. 1951 såldes Helsingborgs-Posten till Helsingborgs Dagblad och den nye ägaren och chefredaktören Ove Sommelius fick Sjöbergs sax på köpet. 1973 utlånades den till Hans Alfredson för medverkan i filmen ”Kvartetten, som sprängdes”. Saxen har bevarats hos tidningens chefredaktörer fram till nu när nuvarande chefredaktören Jonas Kanje tog det kloka beslutet att detta kulturföremål borde bevaras i ett musealt sammanhang och Grafiska museet på Fredriksdal blir nu en passande sista anhalt.

 

Birger Sjöberg-medley

På Vänersborgs museum den 5 november framförde Alex-kvartetten (Alexander Chojecki, Oskar Edin, Kristian Chojecki och Erik Wallin) ett medley av Sjöbergs vackra musik i arrangemang av Maria Lindström. Maria spelade in framförandet som du kan se och lyssna på här. Lösenordet är birger2017.

Årsbok 2017 Bilder och berättelser

Sällskapets årsbok 2017 innehåller många intressanta artiklar: Katarina Frostensons minnesteckning över Birger Sjöberg, Hans Granlids pjäs ”Skaldekonungen Gustafssons kröning”, Ulrika Knutsons föredrag om ”Kvinnorna i Kvartetten, som sprängdes”, Lars Lönnroths föredrag ”Birger Sjöberg, faster Märta och farbror August”, Maria Lindströms artikel om ”Birger Sjöbergs vattenkonster”.

Boksläpp ägde rum på Vänersborgs museum i samband med programmet där den 5 november.

”…hans svett blandades med mina tårar” – Evert Taube möter Birger Sjöberg

Programmet där litteraturvetaren David Anthin kåserade över Sjöberg och Taube lockade en stor publik till Vänersborgs museum på söndagseftermiddagen den 5 november. David kåserade om dessa båda genier inom den svenska visskatten och visade på likheter och olikheter dem emellan, såväl privat som musikaliskt. Likheten i kärleksvisor som Taubes ”Som stjärnor små” och Sjöbergs ”Aftontankar” liksom i Taubes ”Serenad i San Remo” och Sjöbergs ”Den första gång jag såg dig”. Och olikheten i visor om livet och ångesten inför döden – Sjöbergs ”Bleka dödens minut” i jämförelse med Taubes ”Så länge skutan kan gå”. Att Taube inspirerats av Sjöberg framstod också tydligt då David läste sista verserna i hans visa ”Första torpet”, däremot hade David inte funnit något som visar på att Sjöberg inspirerats av Taube. David önskade att fler, framförallt de yngre, skulle ta till sig Birger Sjöbergs dikter. ”Bleka dödens minut skulle spelas för alla tonårspojkar, som behöver läsa mer poesi och då skulle Birger Sjöberg säkert bli deras huvudpoet”, avslutade David sitt föredrag.
Stråkkvartetten Alex-kvartetten (fyra unga musiker från Vänersborg) framförde ett urval av Sjöbergs vackra musik i nytt arrangemang av Maria Lindström och avslutade sedan med att framföra tre satser ur Beethovens 4:de stråkkvartett.
Innan ordförande Eva Hættner Aurelius avtackade de medverkande presenterade hon sällskapets årsbok för i år ”Bilder och berättelser” som släpptes denna dag.
Arr: Birger Sjöberg-sällskapet och Vänersborgs museum

Artikel i Ttela 6 november

Birger Sjöbergrummet på Vänersborgs museum

På Vänersborgs museum finns en mindre utställning om Birger Sjöberg. I utställningen visas de möbler som fanns i Birger Sjöbergs arbetsrum på Villa Daghill i Ramlösa vid Sjöbergs bortgång. Genom hushållerskan Anna Rosdahls försorg kunde möbler och annan inredning bevaras för att senare doneras till museet. I rummet visas även Sjöbergs luta och cello skänkta till museet av Birger Sjöberg-sällskapet.

Birger Sjöbergs födelsehus

Birger Sjöbergs födelsehus och första barndomshem med adress Kronogatan 16 i Vänersborg.

År 1878 flyttade makarna Gustaf och Anna Sjöberg in i en lägenhet i husets andra våning och här föddes sönerna Birger 1879 (avliden 1880,) Gösta 1880, Birger 1885 och Eric 1891. En dotter Anna som endast levde åtta dagar föddes i Stockholm 1878. I husets nedre våning inhystes redaktion och tryckeri för lokaltidningen Tidning för Wenersborgs Stad och Län. År 1900 gick makarna Sjöbergs manufakturhandel i konkurs och som en följd av den sämre ekonomin flyttade familjen till den närbelägna adressen Kyrkogatan 31 året därpå. Senhösten 1906 lämnade hela familjen Sjöberg Vänersborg

”Jag föddes i en liten gård som hade rönnar invid grinden och ett krocketspel på sandplanen och ett hvitt brygghus” – så minns Birger Sjöberg själv sitt barndomshem. Vid återbesök i Vänersborg 1923, i samband med Fridaturnén, fann Birger ”Boktryckerigården” sig lik. Undantaget att han med den vuxne mannens ögon fann allt så mycket mindre än då han som gosse betraktat miljön.

Birger Sjöberg-priset 2016

Tecknaren Malin Biller tilldelas 2016 års Birger Sjöberg-pris för den konstnärliga förnyelse som hennes tecknade version av Kvartetten, som sprängdes utgör. Med säker blick för romanens särpräglade gestalter, dess pendlande mellan tragedi och idyll och med stor respekt för romanens suveräna språk, förmedlar Malin Billers penna och pensel Birger Sjöbergs klassiker till nya generationer.

Priset delades ut den 29 oktober på Stockholms Kulturhus.

Årsbok 2016: Kvartetten, som sprängdes. Andra delen

Den andra och avslutande delen av serietecknaren Malin Billers tolkning av Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprängdes är Birger Sjöberg-sällskapets årsbok för 2016 och ingår i medlemsavgiften.

Av olika anledningar blev den här boken  fördröjd hos förlaget. Först under hösten 2017 kunde sällskapet besluta att själv förlägga boken och utgivningen beräknas nu kunna ske under januari 2018.

Årsbok 2015: Kvartetten, som sprängdes. Första delen

Artiklar, intervjuer och recensioner:

Första delen av Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprängdes i serieformat av Malin Biller kan beställas hos sällskapet – kontakta Margareta Midgard.

Läs mer om sällskapets årsböcker här »

Horace Engdahl läser Birger Sjöbergs dikt ”Ej för lagrar löpa”

Litteraturbanken har lagt ut ett antal diktinläsningar gjorda av Horace Engdahl. Klicka på länken här och lyssna: litteraturbanken.se/#!/ljudarkivet

Svenska Akademiens minnespeng 2015 ägnad Birger Sjöberg

Svenska Akademiens årshögtid 2015 hölls den 20 december i Stora Börssalen.

Vid sammankomsten tillkännagavs att årets minnespeng, utförd av konstnären Peter Linde, var ägnad författaren Birger Sjöberg. Inskriften på minnespengens frånsida lyder ”i Motsäges flod”.

Minnesteckningen var författad av akademiledamot Katarina Frostenson, som vid sammankomsten läste ett utdrag därur.

”Att läsa Birger Sjöbergs poesi är att befinna sig i ett vatten – ett skimrande, mörkt blänkande flöde. Strömmarna i det är många, det kan vara svårt att finna en ingång. Ändå är det lätt. Man stiger rakt ner i Kriser och kransar, i själva hjärtat, där det virvlar allra mest.
Fridas visor, Syntaxupproret och de andra dikterna i all ära, Kriser och kransar kommer främst. Dess dikter lyser, rasar och bönar. De formar en sång som inte är hel, men stor.
Bara titeln räcker ett tag: ”Kriser och kransar”. Konsonanterna kraxar, vokalljuden vidgas lite för att öppnas fullt ut. Stavelser verkar och övergår. Förvandling pågår i dikten. Allt kläds i bilder, ord och ting blir här varelser i ständig rörelse.
Läs vidare »

Parnass temanummer om Birger Sjöberg:

Vem var Birger Sjöberg?

av professor Eva Haettner Aurelius

”Han såg ut som Medelsvensson skrev Ivar Harrie en gång om Birger Sjöberg – sällan har en författares yttre varit så vilseledande……” läs vidare»

Storvulet och småskuret. Sjöbergs kluvna förhållande till barndomsstaden

av professor Johan Svedjedal

”Vänersborg är i och för sig ett himmelrike men det är ett himmelrike befolkadt af djäflar”. Så skrev den 15-årige Birger Sjöberg i Frän, den satiriska tidning som han redigerade tillsammans med bäste vännen Bertel Hallberg. För tonåringen Birger Sjöberg var Vänersborg platsen för en rad misslyckanden, en plats för förtvivlan…..” läs vidare»

Fler artiklar:

sidorna 6-9 (Johan Svedjedal: Den motvillige kändisen”)

sidorna 16-19 (Ulrika Knutson: ”Birger Sjöberg i flickrummet – om kvinnorna i Kvartetten som sprängdes”; Malin Grände: ”Det fatala frieriet”; Björn Hellberg: ”Birger Sjöberg – den sensitive mästaren”)

Tidningen kan beställas hos sällskapet – kontakta Margareta Midgard

Läs mer om tidskriften Parnass på hemsidan www.parnass.nu

Du som är medlem i Birger Sjöberg-sällskapet kan prenumerera på tidskriften Parnass (4 nr/år) till specialpris. Läs mer under Medlemserbjudande.

Stöd Svenskt visarkiv – Bli medlem i Samfundet för visforskning!

Samfundet är en stödförening till Svenskt visarkiv och grundades 1970. Som medlem i Samfundet får man en årsbok och möjlighet att köpa en del av Svenskt visarkivs skrifter till reducerat pris.

Mer information finns här »

Sjöberg Quiz

Hur mycket vet du om Birger Sjöberg? Testa dina kunskaper här »