Aktuellt

Midsommarfest i Lilla Paris

(skriven till invigningen av Stockholms stadshus 1923 och av Birger Sjöberg föredragen vid denna fest)
Utgiven postumt i Fridas andra bok

Här vid väggen kunna vi stanna,
här vid baljan, här vid knuten!
Se på stången – kransarna granna,
grönskan virad, böjd och bruten
som i ormar – skinande björk!
Blanka knoppar och flaggduk mörk.
Enig kvartetten står på stund:
Kör:
”O grönskande lund.
O grönskande lund.
Fagra Juni, mild du rår.
Skogens valv så glansigt står.
Dig jag ser med blomstrens troppar,
källans rand, där vågen hoppar.
Vindens fläkt så varsamt går.
Fagra Juni, mild du rår!”
Läs vidare

Utgivning av ”Kvartetten, som sprängdes” del 2

Du som väntar på boken får tyvärr vänta lite till. Kolik förlag har nu meddelat oss att boken ska kunna vara klar för utgivning i augusti.

Pingstyra med Mikael Samuelson och Mats Bergström 

Samarbetet mellan Mikael Samuelson och Mats Bergström började 1987 och resulterade då i LP-skivan ”Ängslans gröna jord” med visor ur Fridas bok av Birger Sjöberg. LP-skivan blev sällskapets medlemsutgåva året därpå. 1989 gavs skivan även ut som CD.

I år firades detta 30 år långa samarbete med två konserter den 3 och 4 juni på Confidencen i Solna. Första dagens konsert tolkades visor av Birger Sjöberg och Carl Michael Bellman medan andra dagens konsert bjöd på tolkningar av Evert Taubes och Olle Adolphsons visor.

Ur Fridas Bok av Birger Sjöberg framfördes Lilla Paris, Den första gång…, På begäran, I Spaniens månsken, Båtfärd, Fjärilen på Haga, Dödens ö samt Basens sorg. Lyssna på skivan »

Birger Sjöbergs dödsdag

Den 30 april 1929 avled Birger Sjöberg endast 43 år gammal.

…som sker vid sommarvakan…
Samtal med ljus Konferensman.
Dikt ur ”Kriser och kransar”

Trodde min broder rätt är döden ett bekymmer
vilken lik ängslan nog tör äga övergång.
Morgonen bräcker lätt, i samma stund det skymmer.
Bäst som vårt solsken dog – det sken vid fågelsång.
Just som jag kved ”Jag dör”,
drömmande jag mig rör,
svävande fram på ängar.
Strängar i vindstråk jag hör.

Läs vidare »

Årsmöte och program 23 april 2017

Sällskapets årsmöte 2017 ägde rum söndag den 23 april på Vänersborgs museum.  Som sällskapets ordförande i ytterligare ett år omvaldes Eva Hættner Aurelius. Samtliga styrelseledamöter omvaldes likaså. Läs här vilka som ingår i styrelsen

Efter mötet gavs föreställningen:

Galendansaren – en musikteaterföreställning av och med Sven Kristersson

om Birger Sjöbergs sista kamp med språket och skapandet. I denna gripande föreställning sjunger Sven sina egna tonsättningar av Sjöbergs mer okända sångtexter. Med på scenen finns Sjöberg själv i samtal med Sven om sina suggestiva litterära fragment.

Här finns några smakprov ur föreställningen

Läs mer om Sven Kristersson här »

Utställning på Grafiska muséet i Helsingborg

Helsingborgs Dagblads 150-års jubileum

Birger Sjöberg var under flera år anställd vid Helsingborgs-Posten och publicerade en stor mängd artiklar/kåserier. Många av dessa finns återgivna i sällskapets årsböcker.

Grafiska Muséet i Helsingborg arrangerar nu en temautställning om Helsingborgs Dagblad som firar 150 år i år. Där uppmärksammas Birger Sjöbergs tid på tidningen.

Utställningen pågår 29 april-24 september.

Grafiska muséets hemsida »

Birger Sjöberg-priset 2016

Tecknaren Malin Biller tilldelas 2016 års Birger Sjöberg-pris för den konstnärliga förnyelse som hennes tecknade version av Kvartetten, som sprängdes utgör. Med säker blick för romanens särpräglade gestalter, dess pendlande mellan tragedi och idyll och med stor respekt för romanens suveräna språk, förmedlar Malin Billers penna och pensel Birger Sjöbergs klassiker till nya generationer.

Priset delades ut den 29 oktober på Stockholms Kulturhus.

Årsbok 2016: Kvartetten, som sprängdes. Andra delen

Den andra och avslutande delen av serietecknaren Malin Billers tolkning av Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprängdes är Birger Sjöberg-sällskapets årsbok för 2016 och ingår i medlemsavgiften.

Boken  har tyvärr blivit försenad och utkommer under 2017.

Årsbok 2015: Kvartetten, som sprängdes. Första delen

Artiklar, intervjuer och recensioner:

Första delen av Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprängdes i serieformat av Malin Biller kan beställas hos sällskapet – kontakta Margareta Midgard.

Läs mer om sällskapets årsböcker här »

Horace Engdahl läser Birger Sjöbergs dikt ”Ej för lagrar löpa”

Litteraturbanken har lagt ut ett antal diktinläsningar gjorda av Horace Engdahl. Klicka på länken här och lyssna: litteraturbanken.se/#!/ljudarkivet

Svenska Akademiens minnespeng 2015 ägnad Birger Sjöberg

Svenska Akademiens årshögtid 2015 hölls den 20 december i Stora Börssalen.

Vid sammankomsten tillkännagavs att årets minnespeng, utförd av konstnären Peter Linde, var ägnad författaren Birger Sjöberg. Inskriften på minnespengens frånsida lyder ”i Motsäges flod”.

Minnesteckningen var författad av akademiledamot Katarina Frostenson, som vid sammankomsten läste ett utdrag därur.

”Att läsa Birger Sjöbergs poesi är att befinna sig i ett vatten – ett skimrande, mörkt blänkande flöde. Strömmarna i det är många, det kan vara svårt att finna en ingång. Ändå är det lätt. Man stiger rakt ner i Kriser och kransar, i själva hjärtat, där det virvlar allra mest.
Fridas visor, Syntaxupproret och de andra dikterna i all ära, Kriser och kransar kommer främst. Dess dikter lyser, rasar och bönar. De formar en sång som inte är hel, men stor.
Bara titeln räcker ett tag: ”Kriser och kransar”. Konsonanterna kraxar, vokalljuden vidgas lite för att öppnas fullt ut. Stavelser verkar och övergår. Förvandling pågår i dikten. Allt kläds i bilder, ord och ting blir här varelser i ständig rörelse.
Läs vidare »

Parnass temanummer om Birger Sjöberg:

Vem var Birger Sjöberg?

av professor Eva Haettner Aurelius

”Han såg ut som Medelsvensson skrev Ivar Harrie en gång om Birger Sjöberg – sällan har en författares yttre varit så vilseledande……” läs vidare»

Storvulet och småskuret. Sjöbergs kluvna förhållande till barndomsstaden

av professor Johan Svedjedal

”Vänersborg är i och för sig ett himmelrike men det är ett himmelrike befolkadt af djäflar”. Så skrev den 15-årige Birger Sjöberg i Frän, den satiriska tidning som han redigerade tillsammans med bäste vännen Bertel Hallberg. För tonåringen Birger Sjöberg var Vänersborg platsen för en rad misslyckanden, en plats för förtvivlan…..” läs vidare»

Fler artiklar:

sidorna 6-9 (Johan Svedjedal: Den motvillige kändisen”)

sidorna 16-19 (Ulrika Knutson: ”Birger Sjöberg i flickrummet – om kvinnorna i Kvartetten som sprängdes”; Malin Grände: ”Det fatala frieriet”; Björn Hellberg: ”Birger Sjöberg – den sensitive mästaren”)

Tidningen kan beställas hos sällskapet – kontakta Margareta Midgard

Läs mer om tidskriften Parnass på hemsidan www.parnass.nu

Du som är medlem i Birger Sjöberg-sällskapet kan prenumerera på tidskriften Parnass (4 nr/år) till specialpris. Läs mer under Medlemserbjudande.

Stöd Svenskt visarkiv – Bli medlem i Samfundet för visforskning!

Samfundet är en stödförening till Svenskt visarkiv och grundades 1970. Som medlem i Samfundet får man en årsbok och möjlighet att köpa en del av Svenskt visarkivs skrifter till reducerat pris.

Mer information finns här »

Sjöberg Quiz

Hur mycket vet du om Birger Sjöberg? Testa dina kunskaper här »

Copyright © Birger Sjöberg-sällskapet