Aktuellt

Varje ord skall andas

Dikt ur Fragment av Birger Sjöberg utgivna av Eva Hættner Aurelius (sällskapets årsbok 2013)

Varje ord skall andas och sin bröstkorg häva,
varje sats skall ränna kring och stå,
skyldra, gå på tå,
svimma, hojta, sväva.
Det är ej så lätt att liv av prickar väva,
att i typers trassliga små buskar,
göra vind som ruskar,
låta friska kinder sticka fram.
En sats skall bli ett träd som ruskar,
en en sorgehögtid allvarsam.
Nu giv akt, vart ord!
Dra ej med er slarviga soldater,
samlas på mitt bord
alla, friska, starka levande kamrater!

Birger Sjöberg-medaljen till Jan-Olof Strandberg

Alltsedan 1965 delar Birger Sjöberg-sällskapet ut en medalj till personer som gjort betydande insatser för bevarande av Birger Sjöbergs litterära verk.
Nu har vi glädjen meddela att

Skådespelaren och regissören Jan-Olof Strandberg tilldelas Birger Sjöberg-medaljen 2017 för sin mångåriga och konstnärligt mästerliga insats som uttolkare och förmedlare av Birger Sjöbergs verk.

Styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet

(fotot taget av Jan-Olof Andersson)

Årsmöte 2018

Årsmötet 2018 kommer att äga rum den 8 april på Vänersborgs museum och i samband med mötet blir det föredrag. En stadspromenad i Sjöbergs Lilla Paris är också planerad. Mer information kommer så snart alla detaljer är klara, men boka dagen redan nu!

Söndag den 8 april 2018 på Vänersborgs museum

Birger Sjöberg-medley

På Vänersborgs museum den 5 november framförde Alex-kvartetten (Alexander Chojecki, Oskar Edin, Kristian Chojecki och Erik Wallin) ett medley av Sjöbergs vackra musik i arrangemang av Maria Lindström. Maria spelade in framförandet som du kan se och lyssna på här. Lösenordet är birger2017.

Årsbok 2017 Bilder och berättelser

Sällskapets årsbok 2017 innehåller många intressanta artiklar: Katarina Frostensons minnesteckning över Birger Sjöberg, Hans Granlids pjäs ”Skaldekonungen Gustafssons kröning”, Ulrika Knutsons föredrag om ”Kvinnorna i Kvartetten, som sprängdes”, Lars Lönnroths föredrag ”Birger Sjöberg, faster Märta och farbror August”, Maria Lindströms artikel om ”Birger Sjöbergs vattenkonster”.

Boksläpp ägde rum på Vänersborgs museum i samband med programmet där den 5 november.

”…hans svett blandades med mina tårar” – Evert Taube möter Birger Sjöberg

Programmet där litteraturvetaren David Anthin kåserade över Sjöberg och Taube lockade en stor publik till Vänersborgs museum på söndagseftermiddagen den 5 november. David kåserade om dessa båda genier inom den svenska visskatten och visade på likheter och olikheter dem emellan, såväl privat som musikaliskt. Likheten i kärleksvisor som Taubes ”Som stjärnor små” och Sjöbergs ”Aftontankar” liksom i Taubes ”Serenad i San Remo” och Sjöbergs ”Den första gång jag såg dig”. Och olikheten i visor om livet och ångesten inför döden – Sjöbergs ”Bleka dödens minut” i jämförelse med Taubes ”Så länge skutan kan gå”. Att Taube inspirerats av Sjöberg framstod också tydligt då David läste sista verserna i hans visa ”Första torpet”, däremot hade David inte funnit något som visar på att Sjöberg inspirerats av Taube. David önskade att fler, framförallt de yngre, skulle ta till sig Birger Sjöbergs dikter. ”Bleka dödens minut skulle spelas för alla tonårspojkar, som behöver läsa mer poesi och då skulle Birger Sjöberg säkert bli deras huvudpoet”, avslutade David sitt föredrag.
Stråkkvartetten Alex-kvartetten (fyra unga musiker från Vänersborg) framförde ett urval av Sjöbergs vackra musik i nytt arrangemang av Maria Lindström och avslutade sedan med att framföra tre satser ur Beethovens 4:de stråkkvartett.
Innan ordförande Eva Hættner Aurelius avtackade de medverkande presenterade hon sällskapets årsbok för i år ”Bilder och berättelser” som släpptes denna dag.
Arr: Birger Sjöberg-sällskapet och Vänersborgs museum

Artikel i Ttela 6 november

Birger Sjöbergrummet på Vänersborgs museum

På Vänersborgs museum finns en mindre utställning om Birger Sjöberg. I utställningen visas de möbler som fanns i Birger Sjöbergs arbetsrum på Villa Daghill i Ramlösa vid Sjöbergs bortgång. Genom hushållerskan Anna Rosdahls försorg kunde möbler och annan inredning bevaras för att senare doneras till museet. I rummet visas även Sjöbergs luta och cello skänkta till museet av Birger Sjöberg-sällskapet.

Birger Sjöbergs födelsehus

Birger Sjöbergs födelsehus och första barndomshem med adress Kronogatan 16 i Vänersborg.

År 1878 flyttade makarna Gustaf och Anna Sjöberg in i en lägenhet i husets andra våning och här föddes sönerna Birger 1879 (avliden 1880,) Gösta 1880, Birger 1885 och Eric 1891. En dotter Anna som endast levde åtta dagar föddes i Stockholm 1878. I husets nedre våning inhystes redaktion och tryckeri för lokaltidningen Tidning för Wenersborgs Stad och Län. År 1900 gick makarna Sjöbergs manufakturhandel i konkurs och som en följd av den sämre ekonomin flyttade familjen till den närbelägna adressen Kyrkogatan 31 året därpå. Senhösten 1906 lämnade hela familjen Sjöberg Vänersborg

”Jag föddes i en liten gård som hade rönnar invid grinden och ett krocketspel på sandplanen och ett hvitt brygghus” – så minns Birger Sjöberg själv sitt barndomshem. Vid återbesök i Vänersborg 1923, i samband med Fridaturnén, fann Birger ”Boktryckerigården” sig lik. Undantaget att han med den vuxne mannens ögon fann allt så mycket mindre än då han som gosse betraktat miljön.

Mikael Samuelson och Mats Bergström 

Samarbetet mellan Mikael Samuelson och Mats Bergström började 1987 och resulterade då i LP-skivan ”Ängslans gröna jord” med visor ur Fridas bok och Fridas andra bok. LP-skivan blev sällskapets medlemsutgåva året därpå. 1989 gavs skivan även ut som CD.

Det 30 år långa samarbetet firades bl.a. med två konserter på Confidencen i Solna. Första dagens konsert tolkades visor av Birger Sjöberg och Carl Michael Bellman medan andra dagens konsert bjöd på tolkningar av Evert Taubes och Olle Adolphsons visor.

Ur Fridas Bok framfördes Lilla Paris, Den första gång…, ”På begäran”, I Spaniens månsken, Fjärilen på Haga och Basens sorg.
Ur Fridas andra bok framfördes Båtfärd och Dödens ö.
Lyssna på skivan »

Birger Sjöbergs dödsdag

Den 30 april 1929 avled Birger Sjöberg endast 43 år gammal.

…som sker vid sommarvakan…
Samtal med ljus Konferensman.
Dikt ur diktsamlingen Kriser och kransar

Trodde min broder rätt är döden ett bekymmer
vilken lik ängslan nog tör äga övergång.
Morgonen bräcker lätt, i samma stund det skymmer.
Bäst som vårt solsken dog – det sken vid fågelsång.
Just som jag kved ”Jag dör”,
drömmande jag mig rör,
svävande fram på ängar.
Strängar i vindstråk jag hör.

Läs vidare »

Årsmöte och program 23 april 2017

Sällskapets årsmöte 2017 ägde rum den 23 april på Vänersborgs museum.  Som sällskapets ordförande i ytterligare ett år omvaldes Eva Hættner Aurelius. Samtliga styrelseledamöter omvaldes likaså. Läs här vilka som ingår i styrelsen

Efter mötet gavs föreställningen
Galendansaren – en musikteaterföreställning av och med Sven Kristersson
om Birger Sjöbergs sista kamp med språket och skapandet. I denna gripande föreställning sjunger Sven sina egna tonsättningar av Sjöbergs mer okända sångtexter. Med på scenen finns Sjöberg själv i samtal med Sven om sina suggestiva litterära fragment.

Här finns några smakprov ur föreställningen

Läs mer om Sven Kristersson här »

Birger Sjöberg-priset 2016

Tecknaren Malin Biller tilldelas 2016 års Birger Sjöberg-pris för den konstnärliga förnyelse som hennes tecknade version av Kvartetten, som sprängdes utgör. Med säker blick för romanens särpräglade gestalter, dess pendlande mellan tragedi och idyll och med stor respekt för romanens suveräna språk, förmedlar Malin Billers penna och pensel Birger Sjöbergs klassiker till nya generationer.

Priset delades ut den 29 oktober på Stockholms Kulturhus.

Årsbok 2016: Kvartetten, som sprängdes. Andra delen

Den andra och avslutande delen av serietecknaren Malin Billers tolkning av Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprängdes är Birger Sjöberg-sällskapets årsbok för 2016 och ingår i medlemsavgiften.

Boken  har tyvärr blivit försenad och utkommer under 2017.

Årsbok 2015: Kvartetten, som sprängdes. Första delen

Artiklar, intervjuer och recensioner:

Första delen av Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprängdes i serieformat av Malin Biller kan beställas hos sällskapet – kontakta Margareta Midgard.

Läs mer om sällskapets årsböcker här »

Horace Engdahl läser Birger Sjöbergs dikt ”Ej för lagrar löpa”

Litteraturbanken har lagt ut ett antal diktinläsningar gjorda av Horace Engdahl. Klicka på länken här och lyssna: litteraturbanken.se/#!/ljudarkivet

Svenska Akademiens minnespeng 2015 ägnad Birger Sjöberg

Svenska Akademiens årshögtid 2015 hölls den 20 december i Stora Börssalen.

Vid sammankomsten tillkännagavs att årets minnespeng, utförd av konstnären Peter Linde, var ägnad författaren Birger Sjöberg. Inskriften på minnespengens frånsida lyder ”i Motsäges flod”.

Minnesteckningen var författad av akademiledamot Katarina Frostenson, som vid sammankomsten läste ett utdrag därur.

”Att läsa Birger Sjöbergs poesi är att befinna sig i ett vatten – ett skimrande, mörkt blänkande flöde. Strömmarna i det är många, det kan vara svårt att finna en ingång. Ändå är det lätt. Man stiger rakt ner i Kriser och kransar, i själva hjärtat, där det virvlar allra mest.
Fridas visor, Syntaxupproret och de andra dikterna i all ära, Kriser och kransar kommer främst. Dess dikter lyser, rasar och bönar. De formar en sång som inte är hel, men stor.
Bara titeln räcker ett tag: ”Kriser och kransar”. Konsonanterna kraxar, vokalljuden vidgas lite för att öppnas fullt ut. Stavelser verkar och övergår. Förvandling pågår i dikten. Allt kläds i bilder, ord och ting blir här varelser i ständig rörelse.
Läs vidare »

Parnass temanummer om Birger Sjöberg:

Vem var Birger Sjöberg?

av professor Eva Haettner Aurelius

”Han såg ut som Medelsvensson skrev Ivar Harrie en gång om Birger Sjöberg – sällan har en författares yttre varit så vilseledande……” läs vidare»

Storvulet och småskuret. Sjöbergs kluvna förhållande till barndomsstaden

av professor Johan Svedjedal

”Vänersborg är i och för sig ett himmelrike men det är ett himmelrike befolkadt af djäflar”. Så skrev den 15-årige Birger Sjöberg i Frän, den satiriska tidning som han redigerade tillsammans med bäste vännen Bertel Hallberg. För tonåringen Birger Sjöberg var Vänersborg platsen för en rad misslyckanden, en plats för förtvivlan…..” läs vidare»

Fler artiklar:

sidorna 6-9 (Johan Svedjedal: Den motvillige kändisen”)

sidorna 16-19 (Ulrika Knutson: ”Birger Sjöberg i flickrummet – om kvinnorna i Kvartetten som sprängdes”; Malin Grände: ”Det fatala frieriet”; Björn Hellberg: ”Birger Sjöberg – den sensitive mästaren”)

Tidningen kan beställas hos sällskapet – kontakta Margareta Midgard

Läs mer om tidskriften Parnass på hemsidan www.parnass.nu

Du som är medlem i Birger Sjöberg-sällskapet kan prenumerera på tidskriften Parnass (4 nr/år) till specialpris. Läs mer under Medlemserbjudande.

Stöd Svenskt visarkiv – Bli medlem i Samfundet för visforskning!

Samfundet är en stödförening till Svenskt visarkiv och grundades 1970. Som medlem i Samfundet får man en årsbok och möjlighet att köpa en del av Svenskt visarkivs skrifter till reducerat pris.

Mer information finns här »

Sjöberg Quiz

Hur mycket vet du om Birger Sjöberg? Testa dina kunskaper här »