Aktuellt

Drömmar famnas

Dikt ur Kriser och kransar (1926)

Det kunde knappast någon annan vara
än du, min käraste, som kom till mig
vid sommarstrand, där jag såg molnen fara
och vågor gå i blåa drev att snara
den säv, som bävade och böjde sig.
Väl är det sant – det var i slummern bara
men kunde knappast någon annan vara
än du, min käraste, som kom till mig.

Du var ej lik en enda av de andra
vid fjärran dörr jag hämtat, yr och bråd,
vid fjärran port att glatt i samspråk vandra
i litet lögnförbund vid månens nåd.

Ej dunstgestalt – en rökbild av förfluten
och halvglömd tid – en syn, som nyckfull var.
Du var en bild, en stark, av sanning gjuten,
med vänskapsdjup i mörka ögonpar.

Min ljusa främling, väntande, som nalkas,
blir du en gren för trötta tankar nu?
Blir du en källa, där en törstig svalkas?
Blir hamn för storm, blir famn för glädje du?
_ _ _

Fast all naturen svingade vid susning,
med blad som vändes – flarn i fladderregn,
hon stilla dröjde i en ordlös tjusning
i rörlig sommarskuggas gröna hägn.

Och hennes ögon, allvarsamma, klara,
som sågo bindande men blitt på mig,
de tycktes tala: ”Bida litet bara,
snart kan jag komma för att stödja dig.”

”Men nu jag endast i din aning vilar
som vinge vilar på den varma vind.
En verklighet, som brinner, sedan ilar
till dina armar, klar och frisk om kind.”

”Jag valde Junis tavla för att träda
bland ungdoms sälla syner dig emot.
Min kärlek ville jag till sommar kläda
och blomster sålla vid min käres fot.”
_ _ _

Jag sade intet – ord jag ej behövde,
ty tanke utan ord kan tanke nå.
När viken sorlade, när vinden sövde,
två drömmar famnade varandra då.

Vid sommarstrand, där jag såg molnen fara
och vågor gå i blåa drev att snara
den säv, som bävade och böjde sig…
Väl är det sant – det var i slummern bara,
men kunde knappast någon annan vara
än du, min älskade, som kom till mig

Fler dikter av Birger Sjöberg finns här

Göteborgs bokmässa den 29 september

där träffar du oss hela lördagen – välkommen!

Årets Bokmässa i Göteborg äger rum den 27-30 september och vi medverkar en dag – lördagen den 29 september – med bokbord i monter B 10:74 och program på De Litterära sällskapens scen.

Hela dagen: Bokbord i monter B 10:74
På scenen kl. 16.30: Föredrag av professor Eva Hættner AureliusMinne och dikt. Om Birger Sjöbergs Kriser och kransar och det återfunna förflutna.

Ernst Norlind och Birger Sjöberg

På Norlindmuseet, som är inrymt i porttornet på Borgeby slott, berättar professor Eva Hættner Aurelius om Ernst Norlinds betydelse för Birger Sjöberg Ernst Norlind – gynnare, vän och själsfrände.

Tid: Söndag den 30 september kl. 14.00
Plats: Norlindmuseet, Borgeby slott, Borgeby slottsväg 13, Bjärred.

Agneta Pleijel läser ”På Richelieus tid”

Litteraturbanken har lagt ut ett antal diktinläsningar gjorda av Agneta Pleijel. Klicka på länken här och lyssna: litteraturbanken.se/#!/ljudarkivet

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan du läsa hur Birger Sjöberg-sällskapet hanterar personuppgifter om sina medlemmar: Dataskyddsförordningen (GDPR)

Fin recension av Kvartetten

I DN den 12 maj 2018 ger Jonas Thente en fin recension av serieboken Kvartetten, som sprängdes. Läs den här

Läs mer om boken här nedan

Minne och Dikt – Vänersborg den 8 april 2018

Dagen inleddes med årsmöte på Vänersborgs museum där ordförande Eva Hættner Aurelius liksom samtliga styrelseledamöter och revisorer omvaldes. Styrelsen.
Museets samlingssal var nästan fullsatt när Eva Hættner Aurelius därefter föreläste under rubriken ”Minne och Dikt” om de av Birger Sjöbergs dikter i Kriser och kransar som belyser hans möte med sin ungdoms stad Vänersborg.
Programmet fortsatte sedan med en stadsvandring i Birger Sjöbergs spår under ledning av Peter Johansson som ingående och fängslande berättade om Birger Sjöberg och Vänersborgs historia. Besök gjordes vid de byggnader och platser som betytt mycket för Sjöbergs liv och verk. Ett 50-tal personer följde med på promenaden i det vackra vårvädret.

Kvartetten, som sprängdes

Första delen av Malin Billers serieroman Kvartetten, som sprängdes kom 2015 och var sällskapets årsbok det året. Andra delen av romanen var tänkt att ges ut året därpå men blev av olika anledningar fördröjd hos förlaget. Sällskapet beslutade till sist att ge ut den delen i egen regi, vilket glädjande nog kunde ske januari 2018! I och med detta finns nu Birger Sjöbergs hela roman utgiven i illustrerad form och vi hoppas att Malin Billers fantastiska prestation uppmärksammas ordentligt. Det har varit en stor och svår uppgift att till serierutor översätta Sjöbergs rika och brokiga berättelse och vi vågar säga att hon har lyckats!

Båda delarna av Malin Billers illustrerade version av Kvartetten, som sprängdes kan beställas hos oss (150 kr/st. + porto och emballage) – kontakta Margareta Midgard . Förteckning över alla våra utgåvor finner du här

Musikteaterföreställningen Galendansaren

Birger Sjöbergs efterlämnade sångtexter och fragment i tonsättning och gestaltning av Sven Kristersson.

Sångaren, kompositören och professorn Sven Kristersson har låtit sig hänföras av Birger Sjöbergs efterlämnade verk och har tonsatt de mest gripande sångtexterna och kombinerat dessa nya sånger med de märkliga litterära fragmenten. De bortglömda texterna kommer plötsligt till liv när han sjunger, spelar och agerar i föreställningen Galendansaren. Föreställningen bygger på texter av Birger Sjöberg i bearbetning av Sven Kristersson. Flera av tonsättningarna är tryckta i Bekymrens gråa flock, Birger Sjöberg-sällskapets årsskrift 2014. 

Lyssna och läs om föreställningen här

Birger Sjöberg-medaljen till Jan-Olof Strandberg

Alltsedan 1965 delar Birger Sjöberg-sällskapet ut en medalj till personer som gjort betydande insatser för bevarande av Birger Sjöbergs litterära verk.
Nu har vi glädjen meddela att

Skådespelaren och regissören Jan-Olof Strandberg tilldelas Birger Sjöberg-medaljen 2017 för sin mångåriga och konstnärligt mästerliga insats som uttolkare och förmedlare av Birger Sjöbergs verk.

Styrelsen för Birger Sjöberg-sällskapet

(fotot taget av Jan-Olof Andersson)

Birger Sjöbergs sax

Grafiska museet I Helsingborg har fått en gåva som tillhört Birger Sjöberg. I samband med att Helsingborgs Dagblad firade 150 år överlämnades en sax som tillhört Birger Sjöberg och följt med HD:s chefredaktörer genom många år. Saxen får nu sin sista viloplats på museet.

Artikel i HD den 23 oktober 2017

Till Helsingborg kom Birger Sjöberg 1907 när han fick en journalisttjänst på Helsingborgs-Posten där han senare blev redaktionssekreterare. Där var saxen jämte skrivmaskinen viktiga arbetsredskap. 1951 såldes Helsingborgs-Posten till Helsingborgs Dagblad och den nye ägaren och chefredaktören Ove Sommelius fick Sjöbergs sax på köpet. 1973 utlånades den till Hans Alfredson för medverkan i filmen ”Kvartetten, som sprängdes”. Saxen har bevarats hos tidningens chefredaktörer fram till nu när nuvarande chefredaktören Jonas Kanje tog det kloka beslutet att detta kulturföremål borde bevaras i ett musealt sammanhang och Grafiska museet på Fredriksdal blir nu en passande sista anhalt.

 

Årsbok 2017 Bilder och berättelser

Sällskapets årsbok 2017 innehåller många intressanta artiklar: Katarina Frostensons minnesteckning över Birger Sjöberg, Hans Granlids pjäs ”Skaldekonungen Gustafssons kröning”, Ulrika Knutsons föredrag om ”Kvinnorna i Kvartetten, som sprängdes”, Lars Lönnroths föredrag ”Birger Sjöberg, faster Märta och farbror August”, Maria Lindströms artikel om ”Birger Sjöbergs vattenkonster”.

Boksläpp ägde rum på Vänersborgs museum i samband med programmet där den 5 november.

Birger Sjöbergrummet på Vänersborgs museum

På Vänersborgs museum finns en mindre utställning om Birger Sjöberg. I utställningen visas de möbler som fanns i Birger Sjöbergs arbetsrum på Villa Daghill i Ramlösa vid Sjöbergs bortgång. Genom hushållerskan Anna Rosdahls försorg kunde möbler och annan inredning bevaras för att senare doneras till museet. I rummet visas även Sjöbergs luta och cello skänkta till museet av Birger Sjöberg-sällskapet.

Birger Sjöbergs födelsehus

Birger Sjöbergs födelsehus och första barndomshem med adress Kronogatan 16 i Vänersborg.

År 1878 flyttade makarna Gustaf och Anna Sjöberg in i en lägenhet i husets andra våning och här föddes sönerna Birger 1879 (avliden 1880,) Gösta 1880, Birger 1885 och Eric 1891. En dotter Anna som endast levde åtta dagar föddes i Stockholm 1878. I husets nedre våning inhystes redaktion och tryckeri för lokaltidningen Tidning för Wenersborgs Stad och Län. År 1900 gick makarna Sjöbergs manufakturhandel i konkurs och som en följd av den sämre ekonomin flyttade familjen till den närbelägna adressen Kyrkogatan 31 året därpå. Senhösten 1906 lämnade hela familjen Sjöberg Vänersborg

”Jag föddes i en liten gård som hade rönnar invid grinden och ett krocketspel på sandplanen och ett hvitt brygghus” – så minns Birger Sjöberg själv sitt barndomshem. Vid återbesök i Vänersborg 1923, i samband med Fridaturnén, fann Birger ”Boktryckerigården” sig lik. Undantaget att han med den vuxne mannens ögon fann allt så mycket mindre än då han som gosse betraktat miljön.

Birger Sjöberg-priset 2016

Tecknaren Malin Biller tilldelas 2016 års Birger Sjöberg-pris för den konstnärliga förnyelse som hennes tecknade version av Kvartetten, som sprängdes utgör. Med säker blick för romanens särpräglade gestalter, dess pendlande mellan tragedi och idyll och med stor respekt för romanens suveräna språk, förmedlar Malin Billers penna och pensel Birger Sjöbergs klassiker till nya generationer.

Priset delades ut den 29 oktober på Stockholms Kulturhus.

Årsbok 2016: Kvartetten, som sprängdes. Andra delen

Den andra och avslutande delen av serietecknaren Malin Billers tolkning av Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprängdes är Birger Sjöberg-sällskapets årsbok för 2016 och ingår i medlemsavgiften. Av olika anledningar blev den här boken fördröjd hos förlaget och i januari 2018 gavs den ut i sällskapets egen regi.

Årsbok 2015: Kvartetten, som sprängdes. Första delen

Artiklar, intervjuer och recensioner:

Första delen av Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprängdes i serieformat av Malin Biller kan beställas hos sällskapet – kontakta Margareta Midgard.

Läs mer om sällskapets årsböcker här »

Svenska Akademiens minnespeng 2015 ägnad Birger Sjöberg

Svenska Akademiens årshögtid 2015 hölls den 20 december i Stora Börssalen.

Vid sammankomsten tillkännagavs att årets minnespeng, utförd av konstnären Peter Linde, var ägnad författaren Birger Sjöberg. Inskriften på minnespengens frånsida lyder ”i Motsäges flod”.

Minnesteckningen var författad av akademiledamot Katarina Frostenson, som vid sammankomsten läste ett utdrag därur.

”Att läsa Birger Sjöbergs poesi är att befinna sig i ett vatten – ett skimrande, mörkt blänkande flöde. Strömmarna i det är många, det kan vara svårt att finna en ingång. Ändå är det lätt. Man stiger rakt ner i Kriser och kransar, i själva hjärtat, där det virvlar allra mest.
Fridas visor, Syntaxupproret och de andra dikterna i all ära, Kriser och kransar kommer främst. Dess dikter lyser, rasar och bönar. De formar en sång som inte är hel, men stor.
Bara titeln räcker ett tag: ”Kriser och kransar”. Konsonanterna kraxar, vokalljuden vidgas lite för att öppnas fullt ut. Stavelser verkar och övergår. Förvandling pågår i dikten. Allt kläds i bilder, ord och ting blir här varelser i ständig rörelse.
Läs vidare »

Parnass temanummer om Birger Sjöberg:

Vem var Birger Sjöberg?

av professor Eva Haettner Aurelius

”Han såg ut som Medelsvensson skrev Ivar Harrie en gång om Birger Sjöberg – sällan har en författares yttre varit så vilseledande……” läs vidare»

Storvulet och småskuret. Sjöbergs kluvna förhållande till barndomsstaden

av professor Johan Svedjedal

”Vänersborg är i och för sig ett himmelrike men det är ett himmelrike befolkadt af djäflar”. Så skrev den 15-årige Birger Sjöberg i Frän, den satiriska tidning som han redigerade tillsammans med bäste vännen Bertel Hallberg. För tonåringen Birger Sjöberg var Vänersborg platsen för en rad misslyckanden, en plats för förtvivlan…..” läs vidare»

Fler artiklar:

sidorna 6-9 (Johan Svedjedal: Den motvillige kändisen”)

sidorna 16-19 (Ulrika Knutson: ”Birger Sjöberg i flickrummet – om kvinnorna i Kvartetten som sprängdes”; Malin Grände: ”Det fatala frieriet”; Björn Hellberg: ”Birger Sjöberg – den sensitive mästaren”)

Tidningen kan beställas hos sällskapet – kontakta Margareta Midgard

Läs mer om tidskriften Parnass på hemsidan www.parnass.nu

Du som är medlem i Birger Sjöberg-sällskapet kan prenumerera på tidskriften Parnass (4 nr/år) till specialpris. Läs mer under Medlemserbjudande.

Stöd Svenskt visarkiv – Bli medlem i Samfundet för visforskning!

Samfundet är en stödförening till Svenskt visarkiv och grundades 1970. Som medlem i Samfundet får man en årsbok och möjlighet att köpa en del av Svenskt visarkivs skrifter till reducerat pris.

Mer information finns här »

Sjöberg Quiz

Hur mycket vet du om Birger Sjöberg? Testa dina kunskaper här »