Aktuellt

I grubbleriets tunga stund

Utgavs i sällskapets årsbok 1977 Mörka stränder, gröna sund och trycktes senare i diktsamlingen Efterskörd

I grubbleriets tunga stund,
då vemod låser till min mund,
och sorgens pilar susa,
då längtar jag till Fridas hus,
där lampan brinner klar och ljus
bland draperier ljusa.
Och mest då hösten tungskodd går
med dystra drag i parken vår
och skakar gyllne blader.
Då längtar jag till Fridas hår
av solsken och av glättig vår,
då längtar jag till Fridas blick
av himmel och Gud Fader.

Fler dikter av Birger Sjöberg finns här

Årsbok 2019 och 2020

Sedan sällskapet bildades har vi utgivit 54 årsböcker med hundratals artiklar om Sjöberg och hans verk, artiklar riktade till såväl den breda allmänheten som till forskarvärlden. En mycket omfångsrik och detaljerad katalog över innehållet i alla dessa årsböcker kommer att ges ut som årsbok för de båda åren 2019 och 2020 . Innehållsförteckning samtliga årsböcker
I höstens medlemsbrev erbjuds medlemmarna att köpa tidigare årsböcker till förmånliga priser.
Kontakta oss om du vill bli medlem margareta.midgard@gmail.com

Sjöbergmedalj till Sven Kristersson

Vi har glädjen meddela att sällskapets Birger Sjöberg-medalj tilldelats sångaren, kompositören, pianisten och professorn Sven Kristersson för sina synnerligen framstående insatser att föra Sjöbergs namn vidare. Med sin stilsäkra musik till 25 av Birger Sjöbergs efterlämnade dikter och med sin musikteaterföreställning ”Galendansaren” har Sven Kristersson nått ut till kretsar, inte minst inom den akademiska världen, där Birger Sjöbergs betydelse i den svenska litteraturhistorien tycks ha hamnat i skymundan. En sångbok med alla de nya sångerna, komplett med pianosättning, är nu färdig för tryckning. Med denna utgåva uppenbaras Birger Sjöbergs poesi och Sven Kristerssons musik som den perfekta svängbron mellan visa och romans!

Medaljutdelningen ägde rum den 7 juni 2019 i Vänersborg

Läs mer om Sven Kristerssons föreställning Galendansaren här nedan .

Musikteaterföreställningen Galendansaren

Birger Sjöbergs efterlämnade sångtexter och fragment i tonsättning och gestaltning av Sven Kristersson.

Sångaren, kompositören och professorn Sven Kristersson har låtit sig hänföras av Birger Sjöbergs efterlämnade verk och har tonsatt de mest gripande sångtexterna och kombinerat dessa nya sånger med de märkliga litterära fragmenten. De bortglömda texterna kommer plötsligt till liv när han sjunger, spelar och agerar i föreställningen Galendansaren. Föreställningen bygger på texter av Birger Sjöberg i bearbetning av Sven Kristersson. Flera av tonsättningarna är tryckta i Bekymrens gråa flock, Birger Sjöberg-sällskapets årsskrift
Lyssna och läs om föreställningen här

Årsmöte, föredrag och samkväm

Sällskapets årsmöte 2019 ägde rum den 18 maj på Vänersborgs museum. Vid mötet omvaldes ordförande Eva Hættner Aurelius – styrelsens sammansättning.
I anslutning till mötet arrangerades programmet
Visorna och rösterna – om fridavisorna på fonogram
med kulturjournalisten Carlhåkan Larsén (föredrag) och trubaduren Maria Lindström (sång och gitarr).
Dagen avslutades därefter med trevlig sammankomst i Lagergrenska huset.

Vänersborg fyller 375 år

Staden som blev dikt i Birger Sjöbergs visor om Frida och hennes uppvaktande kavaljer i Lilla Paris.

I sällskapets årsböcker finns flera artiklar som handlar om Birger Sjöberg och Vänersborg, t.ex. årsboken 1993-94 Staden som blev dikt . Boken kan beställas, kontakta Margareta Midgard. Läs mer om alla våra årsböcker här

Information om Vänersborgs 375-års jubileum finns här.

Årsbok 2018

Bland artiklarna i årsboken Kvartettens rikedomar  kan nämnas Sorgens fyrtioåtta procent av Sigrid Combüchen,  Jag ska göra dig rik av Johan Svedjedal, En kvinnas kamp av Birgitta Holm, Stephen Farran-Lees intervju med Hans Alfredson Det lilla formatets gigant.

Bokrecension i Sydsvenskan den 8 december»

Sällskapet har sedan det bildades 1961 kunnat ge ut en årsbok varje år, och de bildar en storartad svit av 54 böcker och skivor, en svit som saknar motstycke bland de övriga litterära sällskapen i Sverige. De har alltsedan begynnelsen varit riktade både till forskarvärlden och till allmänheten, varit både populära och vetenskapligt solida.

Våra böcker och skivor går att beställa – läs vidare här.

Agneta Pleijel läser ”På Richelieus tid”

Litteraturbanken har lagt ut ett antal diktinläsningar gjorda av Agneta Pleijel. Klicka på länken här och lyssna: litteraturbanken.se/#!/ljudarkivet

Dataskyddsförordningen (GDPR)

Här kan du läsa hur Birger Sjöberg-sällskapet hanterar personuppgifter om sina medlemmar: Dataskyddsförordningen (GDPR)

Kvartetten, som sprängdes

Första delen av Malin Billers serieroman Kvartetten, som sprängdes kom 2015 och var sällskapets årsbok det året. Andra delen av romanen var tänkt att ges ut året därpå men blev av olika anledningar fördröjd hos förlaget. Sällskapet beslutade till sist att ge ut den delen i egen regi, vilket glädjande nog kunde ske januari 2018! I och med detta finns nu Birger Sjöbergs hela roman utgiven i illustrerad form och vi hoppas att Malin Billers fantastiska prestation uppmärksammas ordentligt. Det har varit en stor och svår uppgift att till serierutor översätta Sjöbergs rika och brokiga berättelse och vi vågar säga att hon har lyckats!

Båda delarna av Kvartetten, som sprängdes kan beställas hos oss (150 kr/st. + porto och emballage) – kontakta Margareta Midgard . Förteckning över alla våra utgåvor finner du här

Artiklar, recensioner, intervjuer:

Dagens Nyheter 2018
Dagens bok.com 2016
Sydsvenskan 2016
Skånska Dagbladet 2016
Fria Tidningen 2016
Helsingborgs Dagblad 2015

Birger Sjöberg-medaljen till Jan-Olof Strandberg

Alltsedan 1965 delar Birger Sjöberg-sällskapet ut en medalj till personer som gjort betydande insatser för förmedlingen av Birger Sjöbergs litterära verk. Medaljen har modellerats av skulptören Axel Wallenberg.
Hösten 2017 hade vi glädjen meddela att skådespelaren och regissören Jan-Olof Strandberg tilldelats sällskapets Birger Sjöberg-medalj med motiveringen: ”för sin mångåriga och konstnärligt mästerliga insats som uttolkare och förmedlare av Birger Sjöbergs verk.”

(foto taget av Jan-Olof Andersson)

I sällskapets årsbok 1995, Samtal och sång, återges en intervju med Jan-Olof Strandberg där han berättar om sitt intresse för Birger Sjöberg och hans verk.

Birger Sjöbergs sax

Grafiska museet I Helsingborg har fått en gåva som tillhört Birger Sjöberg. I samband med att Helsingborgs Dagblad firade 150 år överlämnades en sax som tillhört Birger Sjöberg och följt med HD:s chefredaktörer genom många år. Saxen får nu sin sista viloplats på museet.

Artikel i HD den 23 oktober 2017

Till Helsingborg kom Birger Sjöberg 1907 när han fick en journalisttjänst på Helsingborgs-Posten där han senare blev redaktionssekreterare. Där var saxen jämte skrivmaskinen viktiga arbetsredskap. 1951 såldes Helsingborgs-Posten till Helsingborgs Dagblad och den nye ägaren och chefredaktören Ove Sommelius fick Sjöbergs sax på köpet. 1973 utlånades den till Hans Alfredson för medverkan i filmen ”Kvartetten, som sprängdes”. Saxen har bevarats hos tidningens chefredaktörer fram till nu när nuvarande chefredaktören Jonas Kanje tog det kloka beslutet att detta kulturföremål borde bevaras i ett musealt sammanhang och Grafiska museet på Fredriksdal blir nu en passande sista anhalt.

 

Birger Sjöbergrummet på Vänersborgs museum

Vänersborgs museum finns en mindre utställning om Birger Sjöberg. I utställningen visas de möbler som fanns i Birger Sjöbergs arbetsrum på Villa Daghill i Ramlösa vid Sjöbergs bortgång. Genom hushållerskan Anna Rosdahls försorg kunde möbler och annan inredning bevaras för att senare doneras till museet. I rummet visas även Sjöbergs luta och cello skänkta till museet av Birger Sjöberg-sällskapet.

Birger Sjöbergs födelsehus

Birger Sjöbergs födelsehus och första barndomshem med adress Kronogatan 16 i Vänersborg.

År 1878 flyttade makarna Gustaf och Anna Sjöberg in i en lägenhet i husets andra våning och här föddes sönerna Birger 1879 (avliden 1880,) Gösta 1880, Birger 1885 och Eric 1891. En dotter Anna som endast levde åtta dagar föddes i Stockholm 1878. I husets nedre våning inhystes redaktion och tryckeri för lokaltidningen Tidning för Wenersborgs Stad och Län. År 1900 gick makarna Sjöbergs manufakturhandel i konkurs och som en följd av den sämre ekonomin flyttade familjen till den närbelägna adressen Kyrkogatan 31 året därpå. Senhösten 1906 lämnade hela familjen Sjöberg Vänersborg

”Jag föddes i en liten gård som hade rönnar invid grinden och ett krocketspel på sandplanen och ett hvitt brygghus” – så minns Birger Sjöberg själv sitt barndomshem. Vid återbesök i Vänersborg 1923, i samband med Fridaturnén, fann Birger ”Boktryckerigården” sig lik. Undantaget att han med den vuxne mannens ögon fann allt så mycket mindre än då han som gosse betraktat miljön.

Birger Sjöberg-priset 2016

Tecknaren Malin Biller tilldelas 2016 års Birger Sjöberg-pris för den konstnärliga förnyelse som hennes tecknade version av Kvartetten, som sprängdes utgör. Med säker blick för romanens särpräglade gestalter, dess pendlande mellan tragedi och idyll och med stor respekt för romanens suveräna språk, förmedlar Malin Billers penna och pensel Birger Sjöbergs klassiker till nya generationer.

Priset delades ut den 29 oktober på Stockholms Kulturhus.

Svenska Akademiens minnespeng 2015 ägnad Birger Sjöberg

Svenska Akademiens årshögtid 2015 hölls den 20 december i Stora Börssalen.

Vid sammankomsten tillkännagavs att årets minnespeng, utförd av konstnären Peter Linde, var ägnad författaren Birger Sjöberg. Inskriften på minnespengens frånsida lyder ”i Motsäges flod”.

Minnesteckningen var författad av akademiledamot Katarina Frostenson, som vid sammankomsten läste ett utdrag därur.

”Att läsa Birger Sjöbergs poesi är att befinna sig i ett vatten – ett skimrande, mörkt blänkande flöde. Strömmarna i det är många, det kan vara svårt att finna en ingång. Ändå är det lätt. Man stiger rakt ner i Kriser och kransar, i själva hjärtat, där det virvlar allra mest.
Fridas visor, Syntaxupproret och de andra dikterna i all ära, Kriser och kransar kommer främst. Dess dikter lyser, rasar och bönar. De formar en sång som inte är hel, men stor.
Bara titeln räcker ett tag: ”Kriser och kransar”. Konsonanterna kraxar, vokalljuden vidgas lite för att öppnas fullt ut. Stavelser verkar och övergår. Förvandling pågår i dikten. Allt kläds i bilder, ord och ting blir här varelser i ständig rörelse.
Läs vidare »

Parnass temanummer om Birger Sjöberg:

Vem var Birger Sjöberg?

av professor Eva Haettner Aurelius

”Han såg ut som Medelsvensson skrev Ivar Harrie en gång om Birger Sjöberg – sällan har en författares yttre varit så vilseledande……” läs vidare»

Storvulet och småskuret. Sjöbergs kluvna förhållande till barndomsstaden

av professor Johan Svedjedal

”Vänersborg är i och för sig ett himmelrike men det är ett himmelrike befolkadt af djäflar”. Så skrev den 15-årige Birger Sjöberg i Frän, den satiriska tidning som han redigerade tillsammans med bäste vännen Bertel Hallberg. För tonåringen Birger Sjöberg var Vänersborg platsen för en rad misslyckanden, en plats för förtvivlan…..” läs vidare»

Fler artiklar:

sidorna 6-9 (Johan Svedjedal: Den motvillige kändisen”)

sidorna 16-19 (Ulrika Knutson: ”Birger Sjöberg i flickrummet – om kvinnorna i Kvartetten som sprängdes”; Malin Grände: ”Det fatala frieriet”; Björn Hellberg: ”Birger Sjöberg – den sensitive mästaren”)

Tidningen kan beställas hos sällskapet – kontakta Margareta Midgard

Läs mer om tidskriften Parnass på hemsidan www.parnass.nu

Du som är medlem i Birger Sjöberg-sällskapet kan prenumerera på tidskriften Parnass (4 nr/år) till specialpris. Läs mer under Medlemserbjudande.

Sjöberg Quiz

Hur mycket vet du om Birger Sjöberg? Testa dina kunskaper här »