Styrelse

Ordförande

Eva Hættner Aurelius, Lund
Tel. bost. 046–12 22 69

Vice ordförande

Maria Lindström, Bandhagen
Mobil 0705-46 05 51

Sekreterare

Margareta Midgard, Stockholm
Tel. bost. 08–641 19 15
Mobil 0703–50 27 59
margareta.midgard@gmail.com

Skattmästare

Lars Boberg, Vänersborg
Mobil: 0707-32 26 80
lars.b@advokaternabbc.se

Arkivarie

Håkan Bodén, Vänersborg

Övriga ledamöter

Jan-Olof Andersson
Marianne Erwing
Thérèse Hagedorn-Oskarsson
Peter Johansson
Bengt Kaage
Sven Kristersson
Anders Larsson
Mikael Samuelson
Finn Zetterholm

Sällskapets adress

Birger Sjöberg-sällskapet, Box 115, 462 22 Vänersborg
Bankgiro 5228-6309