Välkommen till Birger Sjöberg-sällskapet

Vi håller för närvarande på att bygga om vår webbplats. Välkommen tillbaka inom kort.
Har du frågor går det bra att kontakta oss via mail eller nedanstående formulär.

Process

Birger Sjöberg-sällskapet
Box 115
462 22 VÄNERSBORG
Plusgiro 57 41 70-7
Kontakt: margareta.midgard@gmail.com