Huvudrubrik

Välkommen till Birger Sjöberg-sällskapet

Birger Sjöberg-sällskapet bildades i Vänersborg 1961, och är idag ett av de större litterära sällskapen i Sverige.

 

I stadgarna sägs bland annat

"Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Birger Sjöberg och hans verk samt att främja forskningen om honom. "

 

Här presenterar vi kortfattat Birger Sjöberg-sällskapets verksamhet, samt hur du som är intresserad kan komma i kontakt med oss.

 

Välkomstbukett

Illustrationen är gjord av Birger Sjöberg.