Välkommen till Birger Sjöberg-sällskapet

Välkomstbukett

Birger Sjöberg-sällskapet bildades i Vänersborg 1961, och är idag ett av de större litterära sällskapen i Sverige.

I stadgarna sägs bland annat

”Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Birger Sjöberg och hans verk samt att främja forskningen om honom.”

Här presenterar vi kortfattat Birger Sjöberg-sällskapets verksamhet, samt hur du som är intresserad kan komma i kontakt med oss.