Huvudrubrik

Välkommen till Birger Sjöberg-sällskapet

Birger Sjöberg-sällskapet bildades i Vänersborg 1961, och är idag ett av de större litterära sällskapen i Sverige.

 

I stadgarna sägs bland annat

"Sällskapet har till syfte att vidmakthålla intresset och vidga förståelsen för Birger Sjöberg och hans verk samt att främja forskningen om honom. "

 

Här presenterar vi kortfattat Birger Sjöberg-sällskapets verksamhet, samt hur du som är intresserad kan komma i kontakt med oss.

 

Välkomstbukett

Illustrationen är gjord av Birger Sjöberg.

Aktuellt

Svenska Akademiens minnespeng 2015 ägnad Birger Sjöberg

framsida

Inskriften på minnespengens frånsida lyder

"i Motsäges flod". Minnesteckningen är författad av Katarina Frostenson. Läs vidare»

kvartettbild andra delen

årsboken

fotocollage

parnass

Medlemserbjudande

läs mer»

Arkiv

Äldre artiklar»

Dikter av Birger Sjöberg»

 

 

Sidan senast uppdaterad 2017-01-09