Arkiv

Göteborgs bokmässa 2018

Vid 2018 års Bokmässa i Göteborg medverkade vi i vårt sällskap den 29 september med bokbord i DELS monter och med program på DELS scen. Många intressanta och kreativa samtal fördes och vi hoppas få möjlighet att återkomma.
Hela dagen: Bokbord i monter B 10:74
På scenen: Föredrag av professor Eva Hættner Aurelius: Minne och dikt. Om Birger Sjöbergs Kriser och kransar och det återfunna förflutna.

Årsmöte, föredrag och stadsvandring – Vänersborg den 8 april 2018

Dagen inleddes med årsmöte på Vänersborgs museum där ordförande Eva Hættner Aurelius liksom samtliga styrelseledamöter och revisorer omvaldes. Styrelsen.
Museets samlingssal var nästan fullsatt när Eva Hættner Aurelius därefter föreläste under rubriken Minne och Dikt om de av Birger Sjöbergs dikter i Kriser och kransar som belyser hans möte med sin ungdoms stad Vänersborg.
Programmet fortsatte sedan med en stadsvandring i Birger Sjöbergs spår under ledning av Peter Johansson som ingående och fängslande berättade om Birger Sjöberg och Vänersborgs historia. Besök gjordes vid de byggnader och platser som betytt mycket för Sjöbergs liv och verk. Ett 50-tal personer följde med på promenaden i det vackra vårvädret.

Årsbok 2018

Bland artiklarna i årsboken Kvartettens rikedomar kan nämnas ”Sorgens fyrtioåtta procent” av Sigrid Combüchen, ”Jag ska göra dig rik” av Johan Svedjedal, ”En kvinnas kamp” av Birgitta Holm, Stephen Farran-Lees intervju med Hans Alfredson ”Det lilla formatets gigant”.
Boken gavs ut i oktober 2018.

Bokrecension i Sydsvenskan den 8 december

Årsbok 2017

Sällskapets årsbok 2017 Bilder och berättelser innehåller många intressanta artiklar: Katarina Frostensons minnesteckning över Birger Sjöberg, Hans Granlids pjäs ”Skaldekonungen Gustafssons kröning”, Ulrika Knutsons föredrag om ”Kvinnorna i Kvartetten, som sprängdes”, Lars Lönnroths föredrag ”Birger Sjöberg, faster Märta och farbror August”, Maria Lindströms artikel om ”Birger Sjöbergs vattenkonster”. Boksläpp ägde rum 5 november med föredrag av litteraturvetaren David Anthin och musikframträdande av Stråkkvartetten Alexkvartetten (fyra unga musiker från Vänersborg). Logga in med birger2017 och lyssna här.
Artikel i Ttela 6 november

Årsbok 2015 och 2016

Sällskapets årsböcker 2015 och 2016 är Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprängdes som serieroman av illustratören och serietecknare Malin Biller. Första delen gavs ut i december 2015 med boksläpp i Helsingborg. Andra delen gavs ut i januari 2018.

Årsbok 2014

Sällskapets årsbok 2014 Bekymrens gråa flock, Birger Sjöberg i 50 nya tonsättningar, redigerad av Maria Lindström, är en sångbok med tonsatta dikter från bland annat Kriser och kransar och de postuma samlingarna Minnen från jorden, Syntaxupproret och Fridas tredje bok. Dikterna är tonsatta av John Ulf Anderson, Ulf Dageby, Carl-Axel Dominique, Christer Kernell, Sven Kristersson, Maria Lindström och Mikael Samuelson. Boken, som gavs ut i mitten av november 2014, har tryckts med stöd av Kungliga Musikaliska Akademien och Kungliga Patriotiska sällskapet.

I samarbete med Svenska Visakademien och Vänersborgs Musikförening arrangerades i april 2015 två konserter – en i Göteborgs Konserthus och en på Vänersborgs Teater – där flera av sångerna i boken framfördes av tonsättarna själva. Medverkade gjorde även stråkkvartetten Alexkvartetten från Vänersborgs Young String Academy. Konserten i Vänersborg den 19 april spelades in av Sveriges Radio och sändes i P2 den 18 augusti och 1 september. Noteringar från konserten»

Årsbok 2013

I anslutning till Vänersborgs Kulturvecka anordnade sällskapet boksläpp av årsboken Fragment av Birger Sjöberg där bokens författare Eva Hættner Aurelius presenterade några av de laddade fragment ur Birger Sjöbergs sena diktning som nu är utgivna av sällskapet.

Årsbok 2012

Det grundläggande i Sjöbergs språk och stil är hans färmåga att smälta samman skilda stilarter och litterära traditioner till något alldeles eget. Några artiklar i årsboken 2012 Birger Sjöberg och några andra handlar om detta, om Birger Sjöbergs fäste i litterära traditioner.

Årsbok 2011

I stället för bok utgavs en nyutgåva som CD av LP:n Tommy Körberg sjunger Birger Sjöberg med ackompanjemang av Monica och Carl-Axel Dominique (utgiven 1973).
Recension i Corren »

Årsbok 2009 och 2010

Eva Hættner Aurelius bok Vägen till Kriser och kransar var gemensam årsbok för 2009 och 2010. Recensioner i SvD »

Årsbok 2008

Fridas nya kläder – boken som låter Frida visa sig i ny språkdräkt. Av de sammanlagt 48 visorna i Fridas Bok I och II finns i översättning 23 st (som vi känner till idag.) Alla dessa finns redovisade i Birger Sjöberg-sällskapets årsbok 2008. Läs vidare »

Frida’s new clothes – Out of a total of 48 songs from Frida’s books I and II, a number of 23 have been translated once or several times. The 20 translations into English are presented in the Birger Sjöberg-society’s year book of 2008. Read more »