Arkiv

Jan-Olof Strandberg. Birger Sjöbergs store uttolkare och frände

Jan-Olof Strandberg har gått bort, och därmed en av de riktigt stora uttolkarna, kanske den störste, av Birger Sjöbergs verk. Redan 1961 spelade han rollen som Fridas vän i sångspelet Fridas visor på Göteborgs stadsteater, där han fick lysande kritik för sin gestaltning – karakteriserad av ”konstnärlig känslighet och det fina jämnmåttet”. 1985 fick Strandberg av sällskapet uppdraget att gestalta Birger Sjöbergs verk vid 100-årsminnet av Birger Sjöbergs födelse. Då framförde han ett av honom själv komponerat collage av Sjöbergtexter – och då blev det inte bara fridavisor, utan partier ur Kvartetten, som sprängdes och framförallt dikter ur Kriser och kransar och ur den postuma Syntaxupproret. Hans återgivande av dialogen i Kvartetten mellan Första fiolen och Cello om deras erfarenheter av kärleken var storartad, liksom deklamationen av dikten ”Syntaxupproret”. Denna en-timmes föreställning förde han sedan vidare och utvecklade på Sibyllan vid Dramaten i ”Frida och jag” och på Lejonkulan vid Dramaten i ”I söken Frida”. I den första föreställningen framförde han ”Den första gång jag såg dig” på ett mycket originellt och kongenialt sätt: ”han gick fram och tillbaka på scenen och mumlade för sig själv och åhörarna uppfattade så småningom enstaka ord och kunde identifiera dem och så övergick mumlet till sång”. Då visas både den förälskade ynglingen och diktaren. En åhörare har berättat att Jan-Olof Strandbergs framförande av den underbara ”…som sker vid sommarvakan…” fick omvälvande betydelse för henne. Jan-Olof Strandbergs kunskaper om Birger Sjöbergs diktning var djup och bred, och de mästerliga föreställningarna grundade sig både på denna kunskap och inlevelse, men också, säger han själv i en intervju med honom i sällskapets årsbok 1995, en frändskap. På frågan om han har känt igen sig i Sjöberg, svarade han: ”Ja, det har jag utan tvekan. Vi talade om sanningskravet det tycker jag är det djupaste”.

Och i denna frändskap kunde Jan-Olof Strandberg gestalta det som kanske är det svåraste med Sjöberg, nämligen det mångstämmiga – allvaret, ironierna, lekfullheten och detta, som han själv formulerade det: att ”inte förhäva sig själv och ändå längta till det underbara! Djupen och höjderna… ja det är kort mellan de upphöjda ögonblicken och det djupaste svarta”. Jan-Olof Strandberg kunde både lysande porträttera den avsigkomne Backlund i Kvartetten, som sprängdes – detta i Hans Alfredsons filmatisering av romanen – och i dikten ”Ej för lagrar löpa!” instämma i och gestalta det stora kravet på sanning i dikten. Birger Sjöberg-sällskapet sörjer Jan-Olof Strandberg, Birger Sjöbergs frände.

Jan-Olof Strandberg tilldelades 1993 Birger Sjöberg-priset och 2017 Birger Sjöberg-medaljen. Intervjun med honom, ”Balansen i pendelns rörelse”, finns att läsa i sällskapets årsbok Samtal och sång 1995.

Styrelsen den 2 maj 2020

Årsbok 2022

Sällskapets 57:e årsbok Fränder.

Ur innehållet:
Johan Svedjedal: När Harry mötte Birger
Eva Haettner Aurelius: Fridas visor och folkets visor
Folke Bohlin: Återbruk av vismaterial. En studie kring melodin i Birger Sjöbergs ”Aftontankar vid Fridas ruta”
Göran B Nilsson & Hans Fahl: Om Kvartetten som sprängdes och den tyska översättningen Das gesprängte quartett
Lars Sjöstrand: Bortom idyllen – Birger Sjöbergs psykiska ohälsa

Jubileumsbok hyllar Sjöbergs succé . Läs Kristina Lundgrens fina recension i Parnass nr 1-2023.

Årsbok 2021

Som årsbok 2021 gav sällskapet ut Sven Kristerssons bok Galendansaren. Birger Sjöbergs postuma texter som sångcykel och musikteaterföreställning.

 

Årsbok 2019-2020

I årsboken för de båda åren 2019 och 2020 Sällskapets årsböcker 1962-2018. En bibliografi förtecknas alla de dikter, visor, noveller, reportage och kåserier av Birger Sjöberg och alla artiklar och essäer av andra författare som finns i sällskapets alla 54 årsböcker – och var de finns! Boken gavs ut i februari 2020.

Årsbok 2018

Bland artiklarna i årsboken Kvartettens rikedomar kan nämnas ”Sorgens fyrtioåtta procent” av Sigrid Combüchen, ”Jag ska göra dig rik” av Johan Svedjedal, ”En kvinnas kamp” av Birgitta Holm, Stephen Farran-Lees intervju med Hans Alfredson ”Det lilla formatets gigant”.
Boken gavs ut i oktober 2018.

Bokrecension i Sydsvenskan den 8 december

Årsbok 2017

Sällskapets årsbok 2017 Bilder och berättelser innehåller många intressanta artiklar: Katarina Frostensons minnesteckning över Birger Sjöberg, Hans Granlids pjäs ”Skaldekonungen Gustafssons kröning”, Ulrika Knutsons föredrag om ”Kvinnorna i Kvartetten, som sprängdes”, Lars Lönnroths föredrag ”Birger Sjöberg, faster Märta och farbror August”, Maria Lindströms artikel om ”Birger Sjöbergs vattenkonster”. Boksläpp ägde rum 5 november med föredrag av litteraturvetaren David Anthin och musikframträdande av Stråkkvartetten Alexkvartetten (fyra unga musiker från Vänersborg). Logga in med birger2017 och lyssna här.
Artikel i Ttela 6 november

Årsbok 2015 och 2016

Sällskapets årsböcker 2015 och 2016 är Birger Sjöbergs roman Kvartetten, som sprängdes som serieroman av illustratören och serietecknare Malin Biller. Första delen gavs ut i december 2015 med boksläpp i Helsingborg. Andra delen gavs ut i januari 2018.

Årsbok 2014

Sällskapets årsbok 2014 Bekymrens gråa flock, Birger Sjöberg i 50 nya tonsättningar, redigerad av Maria Lindström, är en sångbok med tonsatta dikter från bland annat Kriser och kransar och de postuma samlingarna Minnen från jorden, Syntaxupproret och Fridas tredje bok. Dikterna är tonsatta av John Ulf Anderson, Ulf Dageby, Carl-Axel Dominique, Christer Kernell, Sven Kristersson, Maria Lindström och Mikael Samuelson. Boken, som gavs ut i mitten av november 2014, har tryckts med stöd av Kungliga Musikaliska Akademien och Kungliga Patriotiska sällskapet.

I samarbete med Svenska Visakademien och Vänersborgs Musikförening arrangerades i april 2015 två konserter – en i Göteborgs Konserthus och en på Vänersborgs Teater – där flera av sångerna i boken framfördes av tonsättarna själva. Medverkade gjorde även stråkkvartetten Alexkvartetten från Vänersborgs Young String Academy. Konserten i Vänersborg den 19 april spelades in av Sveriges Radio och sändes i P2 den 18 augusti och 1 september. Noteringar från konserten»

Årsbok 2013

I anslutning till Vänersborgs Kulturvecka anordnade sällskapet boksläpp av årsboken Fragment av Birger Sjöberg där bokens författare Eva Hættner Aurelius presenterade några av de laddade fragment ur Birger Sjöbergs sena diktning som nu är utgivna av sällskapet.

Årsbok 2012

Det grundläggande i Sjöbergs språk och stil är hans färmåga att smälta samman skilda stilarter och litterära traditioner till något alldeles eget. Några artiklar i årsboken 2012 Birger Sjöberg och några andra handlar om detta, om Birger Sjöbergs fäste i litterära traditioner.

Årsbok 2011

I stället för bok utgavs en nyutgåva som CD av LP:n Tommy Körberg sjunger Birger Sjöberg med ackompanjemang av Monica och Carl-Axel Dominique (utgiven 1973).
Recension i Corren »

Årsbok 2009 och 2010

Eva Hættner Aurelius bok Vägen till Kriser och kransar var gemensam årsbok för 2009 och 2010. Recensioner i SvD »

Årsbok 2008

Fridas nya kläder – boken som låter Frida visa sig i ny språkdräkt. Av de sammanlagt 48 visorna i Fridas Bok I och II finns i översättning 23 st (som vi känner till idag.) Alla dessa finns redovisade i Birger Sjöberg-sällskapets årsbok 2008. Läs vidare »

Frida’s new clothes – Out of a total of 48 songs from Frida’s books I and II, a number of 23 have been translated once or several times. The 20 translations into English are presented in the Birger Sjöberg-society’s year book of 2008. Read more »