Medlemskap

Vill du bli medlem i Birger Sjöberg-sällskapet?

Medlemskap erhåller du lättast genom att skicka in intresseanmälan med namn och adress till sällskapet. Skicka via e-post till sekreteraren Margareta Midgard, margareta.midgard@gmail.com .

Medlemsavgiften är 200 kr (för medlem yngre än 30 år är avgiften 100 kr, ange i så fall födelseår). I årsavgiften ingår årsboken .

Årsmöte hålls i allmänhet i Vänersborg i april-maj. I anslutning till årsmötet arrangeras Birger Sjöberg-program med framträdande av någon framstående artist. 2024 hölls årsmötet den 12 maj i Vänersborg (se mer under fliken Aktuellt).

Verksamhetsberättelser

2023
2022
2021
2020
2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011

Bli medlem

Birger Sjöberg-sällskapet
c/o Eva Hættner Aurelius
Sankt Annegatan 4 A
223 50 LUND
E-post: margareta.midgard@gmail.com

Birger Sjöberg-sällskapet är medlem i DELS (De Litterära Sällskapen i Sverige).
DELS ger ut tidningen Parnass som utkommer med 4 nr/år.
Du som är medlem i Birger Sjöberg-sällskapet erbjuds specialpris på prenumeration av tidningen!
Läs mer här