Medlemskap

Vill du bli medlem i Birger Sjöberg-sällskapet?

Medlemskap erhåller du lättast genom att skicka in intresseanmälan med namn och adress till sällskapet. Skicka via e-post till sekreteraren Margareta Midgard, margareta.midgard@gmail.com eller i ett vanligt brev till Birger Sjöberg-sällskapet, Box 115, 462 22 Vänersborg.

Medlemsavgiften är 200 kr (för medlem yngre än 30 år är avgiften 100 kr, ange i så fall födelseår). I årsavgiften ingår årsboken som utkommer i slutet av året.

Årsmöte hålls i allmänhet i april-maj och brev med kallelse till mötet skickas vanligtvis ut i mars. I anslutning till årsmötet arrangeras Birger Sjöberg-program med framträdande av någon framstående artist.

Bli medlem

Birger Sjöberg-sällskapet
Box 115
462 22 Vänersborg
E-post: margareta.midgard@gmail.com

Medlemserbjudande

Birger Sjöberg-sällskapet är medlem i DELS,  De Litterära Sällskapen i Sverige. Som medlem i Birger Sjöberg-sällskapet kan du prenumerera på tidskriften Parnass, De Litterära  Sällskapens egen tidning, till det förmånliga priset av 200 kr! Läs mer på http://www.parnass.nu/

Medlemstips

Är du intresserad av visor och låtar och deras historia?  Då bör du bli medlem i Samfundet för visforskning! Samfundet är en stödförening till Svenskt visarkiv och grundades 1970. Som medlem i Samfundet får man bl a en årsbok och möjlighet att köpa en del av Svenskt visarkivs skrifter till reducerat pris. Läs mer »