Medlemskap

Vill du bli medlem i Birger Sjöberg-sällskapet?

Medlemskap erhåller du lättast genom att du skickar in namn och adress till sällskapet. Skicka via e-post till sekreteraren Margareta Midgard, margareta.midgard@gmail.com eller i ett vanligt brev till Birger Sjöberg-sällskapet, Box 115, 462 22 Vänersborg.

Årsmöte hålls i allmänhet i april-maj. I anslutning till årsmötet är det ett framträdande av någon framstående artist med ett Birger Sjöberg-program.

Kallelse till årsmötet, jämte inbetalningskort för årsavgiften (f.n. 200 kr, för medlemmar yngre än 30 år 100 kr, ange födelseår vid betalningen), brukar skickas till medlemmarna i mars månad.

Årsboken, som ingår i medlemsavgiften, utkommer i slutet av varje år.

Bli medlem

Birger Sjöberg-sällskapet
Box 115
462 22 Vänersborg
E-post: margareta.midgard@gmail.com

Medlemserbjudande

Birger Sjöberg-sällskapet är medlem i DELS,  De Litterära Sällskapens Samarbetsnämnd. Som medlem i Birger Sjöberg-sällskapet kan du prenumerera på tidskriften Parnass, De Litterära Sällskapens egen tidning, till det förmånliga priset av 190 kr! Läs mer på www.dels.nu

Medlemstips

Är du intresserad av visor och låtar och deras historia?  Då bör du bli medlem i Samfundet för visforskning! Samfundet är en stödförening till Svenskt visarkiv och grundades 1970. Som medlem i Samfundet får man bl a en årsbok och möjlighet att köpa en del av Svenskt visarkivs skrifter till reducerat pris. Läs mer »

Copyright © Birger Sjöberg-sällskapet