Medlemskap

Vill du bli medlem i Birger Sjöberg-sällskapet?

Medlemskap erhåller du lättast genom att skicka in intresseanmälan med namn och adress till sällskapet. Skicka via e-post till sekreteraren Margareta Midgard, margareta.midgard@gmail.com eller i ett vanligt brev till Birger Sjöberg-sällskapet, Box 115, 462 22 Vänersborg.

Medlemsavgiften är 200 kr (för medlem yngre än 30 år är avgiften 100 kr, ange i så fall födelseår). I årsavgiften ingår årsboken som utkommer i slutet av året.

Årsmöte hålls i allmänhet i april-maj och brev med kallelse till mötet skickas vanligtvis ut i mars. I anslutning till årsmötet arrangeras Birger Sjöberg-program med framträdande av någon framstående artist.

Bli medlem

Birger Sjöberg-sällskapet
Box 115
462 22 Vänersborg
E-post: margareta.midgard@gmail.com

Medlemserbjudande

Birger Sjöberg-sällskapet är medlem i DELS,  De Litterära Sällskapen i Sverige. Som medlem i Birger Sjöberg-sällskapet kan du prenumerera på tidskriften Parnass, De Litterära  Sällskapens egen tidning, till det förmånliga priset av 200 kr! Läs mer här

Medlemstips

Är du intresserad av visor och låtar och deras historia?  Då bör du bli medlem i Samfundet för visforskning! Samfundet är en stödförening till Svenskt visarkiv och grundades 1970. Som medlem i Samfundet får man bl a en årsbok och möjlighet att köpa en del av Svenskt visarkivs skrifter till reducerat pris. Läs mer »