Birger Sjöberg-priset

Det Landbergska priset – kallat Birger Sjöberg-priset – betalas ur ”Advokaten Bertil Landbergs, Vänersborg, fond för Birger Sjöbergsforskning”.

Följande personer har tilldelats Birger Sjöberg-priset:

1965 Margit Abenius, fil.dr
1970 Harry Martinson, författare
1975 Lennart Hedwall, tonsättare
1980 Staffan Larsson, författare
1985 Eva Haettner Aurelius, docent
1991 Mikael Samuelson, sångare och skådespelare
1993 Jan-Olof Strandberg, skådespelare
2000 Johan Svedjedal, professor
2004 Maria Lindström, visartist
2009 Dan Berglund, visartist
2016 Malin Biller, tecknare och illustratör