Birger Sjöberg-medaljen

Följande personer har tilldelats Birger Sjöberg-medaljen:

1965 Nils Molin, fil. dr, f.d. förste bibliotekarie vid Göteborgs Universitetsbibliotek
1968 Ove Sommelius, chefredaktör
1969 Erik Hagberg, Birger Sjöbergs vän och kollega, f.d. chefredaktör, f.d. riksgäldsfullmäktig
1973 Harald Nissen, fil. dr, sällskapets sekreterare
1975 Georg Svensson, fil. dr, förlagsdirektör
1980 Gustaf Brynnel, läroverksadjunkt
1983 Lars Bertil Jönsson, sångare, Helsingborg
1985 Hadar Karlsson, kommunalråd, Vänersborg
1987 Gunnar von Sydow, landshövding
1992 Ella Marta Jönsson, Ramlösa, ägare och bevarare av Birger Sjöbergs Villa Daghill
2017 Jan-Olof Strandberg, skådespelare och regissör, Stockholm
2019 Sven Kristersson, professor, kompositör och pianist